navigate

the roar

privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website w.www.theroar.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Dianta Weeda via dianta@theroar.nl 

Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

• we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring; 
• we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
• we je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 
• we passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
• we je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Persoonsgegevens 
We verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze website of een (potentiele) klant van ons bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. The Roar verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. We publiceren deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerken. 

Contactformulier 
Wanneer je een contactformulier invult gebruiken de persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken we de gegevens die jij aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, persoonlijke voorkeuren en e-mailadres. Deze hebben we nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Deze gegevens verzamelen en verwerken we enkel met jouw toestemming. 

Toegang tot gratis content 
We verzamelen/verwerken je naam en e-mailadres als je toegang wilt tot de gratis content op onze website. Deze gegevens hebben we nodig om je toegang te verlenen en je de gratis content toe te sturen. We bewaren deze informatie om je in de toekomst op de hoogte te stellen van nieuwe gratis content. Wil je dit niet, dan kun je jezelf uitschrijven via de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen met ons via dianta@theroar.nl. Deze gegevens verzamelen en verwerken we enkel met jouw toestemming. 

Een (potentiele) klant 
Wanneer je een klant van ons bent gebruiken wij je NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te doen. We verzamelen deze gegevens vanwege een wettelijke plicht. 

Bewaren 
The Roar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst. 

Derden 
The Roar deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienst verlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of onze accountant. 
Dit gaat om de volgende partijen: 

Showit (contactformulier en backups website) - US 
Mailchimp (nieuwsbrieven) - US 
Snelstart (administratiesoftware) - NL 
Shopify (betalingsdienst voor online betalingen) - US 
Google Analytics (statistieken voor optimalisatie website) - US 
Facebook Pixel (statistieken voor optimalisatie website) - US 
One.com (hosting, domeinnaamregistratie en statistieken) - NL 

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. We vragen daarom apart je uitdrukkelijke toestemming voordat zij jouw gegevens krijgen. En de bedrijven buiten de EU vallen onder de Privacy Shield overeenkomst. 
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Beveiliging 
Gegevens worden lokaal op onze computers opgeslagen in Word, Excel of PDF, of via email (Gmail, Outlook) naar ons verstuurd. Kunnen worden opgeslagen als backup bij DropBox of Google Drive en verwerkt in onze factuur software (Snelstart, NL) of bij onze bank (ING, KNAB) worden opgeslagen. 

Onze computers zijn beschermd met een sterk wachtwoord. Updates worden regelmatig uitgevoerd en computers zijn beschermd met een firewall en anti-virus software. Showit beheert de website voor backups, updates en beveiliging. Zie Showit voor meer informatie. 

We gebruiken Google Analytics waarbij het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkingsovereenkomst met Google als zowel Mailchimp. Google verwerkt gegevens volgens de Privacy Shield. De website is beveiligd met een Let’s Encrypt SSL certificaat, en elke pagina wordt geforceerd om via SSL (HTTPS) getoond te worden. We verwerken eventuele extra informatie die de klant ons geeft uitsluitend voor het uitvoeren van de opdracht en niet voor andere doeleinden. We delen deze informatie niet met derde partijen tenzij dit onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 
In geval van een datalek informeren we je binnen 72 uur. 

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. 

Cookies 
The Roar maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. 

We gebruiken functionele en analyserende cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website het verbeteren van de gebruikerservaring en voor promotionele doeleinden. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We hebben links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en onze Social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken. 

Deze website draait op Showit en WordPress, een CMS (content management systeem). Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden gebruikt voor analyses en verbetering van de functionaliteit. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Showit. 

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 
Je hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
• het laten corrigeren van fouten 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
• intrekken van toestemming 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. We zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact
The Roar 
dianta@theroar.nl 
www.theroar.nl 

The Roar, 23 maart 2021

Copyright © 2022 THE roar

based in The Netherlands

privacy

terms

about

SHOP

how it works

faqs

lookbook

hire me

contact

Be the first to know when a new template hits the shelves or when I have something really awesome for you. You can unsubscribe anytime!

join the list

Stay in the loop

Stay in the loop